Objednávka

Nahrajte a odešlete objednávku ve vlastním formátu

Nebo vyplňte a odešlete náš krátký formulář

Neprodleně po odeslání objednávky jedním z uvedených způsobů se jí začne dispečer zabývat a během několika minut Vás bude kontaktovat s naší nabídkou.

V případě, že chcete k objednávce připojit přílohu, vyplňte prosím náš formulář a přílohu nahrajte v sekci "Nahrajte a odešlete objednávku ve vlastním formátu" výše.



Základní přepravní podmínky


Přepravce se zavazuje zajistit přepravu v souladu s Úmluvou CMR, ADR a AETR a zboží naložit a vyložit včas a v pořádku.
V případě, že zboží není nachystáno na určeném místě a v určenou dobu, musí tuto skutečnost objednatel co nejrychleji odstranit a zboží připravit. Vznikne-li tímto přepravci prodlení, nebo dostane-li se tímto do časového skluzu, který zapříčíní včasné nedojetí na další nakládku pro jiného zákazníka, je objednavatel povinen vzniklou škodu uhradit.
V případě zrušení objednávky v den nakládky je objednavatel povinen přepravci uhradit náklady a ušlý zisk s tím spojený.
Faktura za dopravu je splatná do 60-ti dnů od data vystavení, není-li sjednáno jinak.

Další ustanovení definují vždy naše Obchodní podmínky nebo přepravní smlouva.